Aanvraag

Aanvraag

Het indienen van aanvragen geschiedt middels het onderstaande aanvraag formulier.

Voor het indienen van aanvragen zijn termijnen vastgesteld. Uiterlijk twee weken voor de bestuursvergaderingen moet een aanvraag ingediend zijn. Er zijn bestuursvergaderingen in januari, mei en september.

Aanvraagformulier

 
 

Voor het toekennen van aanvragen gelden toetsingscriteria

  1. De aanvraag wordt getoetst op volledigheid met betrekking tot gegevens van de aanvrager(s), de omschrijving en motivatie van de aanvraag en een onderbouwde begroting.
  2. Een aanvraag dient tenminste door een meerderheid van de ondernemersvergadering te worden ondersteund.
  3. De aanvraag dient een collectief doel binnen het winkelgebied van Zelhem.
  4. De aanvraag dient geen (reguliere) gemeentelijke taak.
  5. De aanvraag conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente.
  6. De aanvraag mag nimmer aanspraak maken op een bedrag hoger dan het vooraf door het bestuur jaarlijks vastgestelde maximum.
  7. De aanvraag betreft een activiteit of investering in het komende jaar.
  8. Aanvragen hebben met name een relatie met het bevorderen van de: toegankelijkheid en bereikbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit en aanblik, veiligheid en toezicht, ruimtelijke kwaliteit, economische ontwikkeling, marketing, festiviteiten en evenementen.