Over SOF Zelhem

Oorsprong

SOFZelhem komt voort uit een initiatief van de ondernemersverenigingen uit Vorden, Hengelo en Zelhem. Het doel van het initiatief was om de kosten voor collectieve zaken in het dorp eerlijk te verdelen en tevens de betrokkenheid te vergroten. In samenwerking met de gemeente Bronckhorst is per 1 augustus 2016 de reclamebelasting van kracht en zijn in alle drie de dorpen ondernemersfondsen opgericht.

Definitie

Een ondernemersfonds is een fonds waarbij alle ondernemers in een vastgesteld gebied (het winkelgebied) via een gemeentelijke belastingheffing (reclamebelasting) financiële middelen vergaren om collectieve zaken voor dat gebied te financieren. Dit kunnen evenementen zijn, voorzieningen, maar ook structurele zaken zoals centrummanagement, onderhoud en beveiliging.

Stichting

Het fonds wordt beheerd door een stichting die de belasting gelden van de gemeente ontvangt. Het bestuur heeft een gedifferentieerde samenstelling van ondernemers van zowel leden als niet leden van de ondernemersvereniging. Iedere bijdrage plichtige kan zich verkiesbaar stellen voor het bestuur.

Werkwijze

Het stichtingsbestuur bepaald samen met de bijdrage plichtige ondernemers waar het geld aan wordt besteed. Het bestuur organiseert daartoe minimaal twee maal per jaar een bijeenkomst waarbij de aanvragen worden gepresenteerd en in stemming gebracht. Alle bijdrage plichtige ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor financiering van initiatieven met een collectief belang.

Doel

SOFZelhem beoogt de attractiviteit van het dorp te vergroten en het economische functioneren te stimuleren om zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Zelhem.